OGÓLNODOSTĘPNE PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza 2019-2023’’, uprzejmie informuje Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa pedagogicznego mającego na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich.

W miesiącu wrześniu 2020 r. pedagog przyjmuje Mieszkańców Powiatu w dniach:

18.09.2020 r. w godzinach od 11:00 do 14:00
24.09.2020 r. w godzinach od 11:00 do 13:00

Spotkania odbywają się w Myśliborzu w Punkcie Wsparcia Dziennego przy ul. Spokojnej 13.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, lub telefonicznie: 95 747 23 03."

Magdalena Zynda - Lis
Dyrektor PCPR w Myśliborzu
Opublikowany 14/09/2020 przez Informatyk
Powered by CuteNews

`