Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kryteria i zasady rozpatrywnia wniosków dofinansowywanych ze środków PFRON

Kryteria i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zostały uregulowane Zarządzeniem Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 06.04.2021 r. ze zmianami.

Poniżej zarządzenia do pobrania .

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków PFRON.pdf

Zarządzenie w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków PFRON.pdf

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej