Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pomocna Dłoń

Projekt PCPR "POMOCNA DŁOŃ"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pomocna Dłoń”.         

„Pomocna Dłoń” to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), realizowany na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatu Myśliborskiego a gminami: Dębno, Myślibórz, Boleszkowice oraz Nowogródek Pomorski.         

Lider projektu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z partnerami realizuje politykę społeczną, dążąc do pełnej integracji i partycypacji społeczności lokalnej, poprawy standardu życia, podnoszenia wartości kapitału ludzkiego.         

7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Warsztaty psychoedukacyjne w Pobierowie

          W dniach od 18 sierpnia 2014 do 23 sierpnia 2014 r.  grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami oraz pełnoletnich wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych, uczestniczyła w warsztatach psychoedukacyjnych i psychospołecznych, które odbywały się w nadmorskiej miejscowości Pobierowo. Wyjazd był zorganizowany dla uczestników projektu Pomocna Dłoń,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie/Poddziałanie:  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej  przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

          Podczas pobytu odbywały się warsztaty, których celem było zdobycie wiedzy z zakresu nauki komunikacji i perswazji, nauki zarządzania stresem oraz mogli pozyskać informacje z dziedziny nauki asertywności.

          .Podczas tygodniowego pobytu, uczestnicy warsztatów czynnie spędzali wolny czas. Organizowane były wycieczki po miejscowości i najbliższej okolicy. Uczestnicy zwiedzili między innymi ruiny kościoła w Trzęsaczu oraz skorzystali  atrakcji jaką jest Nadmorska Kolej Wąskotorowa kursująca do Pogorzelicy. Wieczory przeznaczone były na wspólną integrację, przygotowywanie planów na następny dzień oraz wspólne planowanie następnego dnia. Ten tygodniowy pobyt bardzo zintegrował grupę oraz dał szansę na wzajemne poznanie się.

 

 

 

 

   Pomocna Dłoń - VII Edycja Projektu
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje VII edycję projektu „Pomocna dłoń”. Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji projektu w 2014 r. - rekrutację uczestników. Zrekrutowaliśmy ostatecznie 27 osób, w tym 10 osób usamodzielniających się będących wychowankami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, MOS, MOW lub rodziny zastępczej w wieku od 17 roku życia do 24 roku życia oraz 17 osób niepełnosprawnych – posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.    

      W marcu i kwietniu br. dokonaliśmy diagnozy i oceny kompetencji zawodowych naszych tegorocznych uczestników. Następnie, na tej podstawie każdemu uczestnikowi indywidualnie zostały dobrane odpowiednie formy aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.        

    Szkolenia i warsztaty rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku. W ramach aktywizacji edukacyjnej nasi uczestnicy w tym roku będą uczestniczyli w następujących kursach podnoszących ich kompetencje zawodowe: AutoCAD 2d, AutoCAD 3d, serwisant sprzętu komputerowego, podstawowy kurs komputerowy, kurs komputerowy przygotowujący do zdobycia certyfikatu umiejętności komputerowych – ECDL (moduł STANDARD), kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE wraz z egzaminem, kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu PET wraz z egzaminem, kurs języka niemieckiego poziom podstawowy, kurs języka migowego – I stopień, prawo jazdy kat. B, prawo jazdy B+E, prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacje wstępne kierowcy, obsługa wózków jezdniowych w tym specjalistycznych, operator koparko-ładowarki, operator koparki, spawacz metodami MIG 131, MAG 135, TIG 141, podstawy rachunkowości, opiekun osób zależnych z językiem niemieckim, kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, instruktor fitness, stylizacja paznokci, kurs jednolity dogoterapii (1 i 2 stopnia), pomoc kuchenna, carving.

    Uczestnicy wezmą udział także w wyjeździe nad morze, w czasie którego wezmą udział w warsztatach psychoedukacyjnych i psychospołecznych.

Trzymamy kciuki za naszych uczestników

 

OPS Nowogródek Pomorski - partner

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim w 2014r. realizuje VII turę projektu systemowego „Pomocna dłoń” . Do projektu zakwalifikowało się 8 osób: 6 kobiet i 2 mężczyzn.

        Beneficjenci Ostateczni w ramach projektu w dniach 9.07.2014r., 10.07.2014r. uczestniczyli w szkoleniu „Trening ekonomiczny”.  Od dnia 16.07.2014r. biorą udział w szkoleniu „Szkoła dla rodziców”.

        Oprócz wyżej wymienionych form wsparcia Beneficjenci Ostateczni będący w przedziale wiekowym 18-30 lat będą mieli możliwość skorzystania ze stażu.    

        Dodatkowo wszyscy Beneficjenci skorzystają  z atrakcji jaką jest wyjazd turystyczny.

 OPS Dębno - partner

        W tegorocznym projekcie uczestniczyć będzie 26 BO, w tym 11 osób, które powróciły do projektu. Osoby te zostały wyłonione na podstawie ankiet, rozdanych przez pracowników socjalnych w swoich rejonach.

W 2014 roku odbędą się następujące szkolenia:

- kurs spawacza,

- prawo jazdy kat. B,

- obsługa wózka widłowego,

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,

- kucharz,

- opiekun osób starszych,

Dla każdego Beneficjenta zaplanowane są zajęcia dodatkowe:

- język niemiecki

oraz wsparcie w postaci:

-  spotkania z psychologiem,

- spotkania doradcą zawodowym.

        Obecnie czekamy na zakończenie postępowania przetargowego, by podpisać ostateczne umowy z oferentami, kórzy złożyli najkorzystniejsze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  OPS Myślibórz- partner

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku w ramach projektu "Pomocna dłoń" będzie prowadził szkolenia dla 19 osobowej grupy podopiecznych w wieku powyżej 18 lat: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz osób niepełnosprawnych. Osoby te wezmą udział w następujących formach aktywizacji edukacyjnej:

- Prawo jazdy kat. B, 

- Kurs spawania,

- Nowoczesny sprzedawca z kasą fiskalną,

- Kurs obsługi wózków jezdniowych.

Dodatkowo każda z osób otrzyma również wsparcie w ramach aktywizacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej:

- doradztwo zawodowe z aktywnym poszukiwaniem pracy,

- terapia psychologiczna i psychospołeczna,

- abc przedsiębiorczości,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

Kobiety będą mogły wziąć udział w kursie profesjonalny manicure, pedicure i makijaż. Projekt ma na celu pomóc uczestnikom powrócić na rynek pracy oraz zwiększyć szanse na zatrudnienie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zorganizuje także w ramach projektu wyjazd integracyjny dla uczestników projektu wraz z rodzinami do kina i teatru.

  OPS Boleszkowice - partner 

         Proces rekrutacji Beneficjentów ostatecznych do tegorocznej edycji Projektu Partnerskiego "Pomocna Dłoń", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozpoczął się w Gminie Boleszkowice w styczniu 2014 roku. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, po rozpatrzeniu zgłoszeń i przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych sporządzili wykaz 20 osób chętnych do udziału w szkoleniach. Na początku lipca 2014 roku po szczegółowej weryfikacji wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu utworzono listę 10 Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Wśród nich jest 6 kobiet i 4 mężczyzn.

        W tym roku zostaną przeprowadzone trzy bloki szkoleń:
1 Prawo jazdy kat. B, Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Język niemiecki, Doradztwo zawodowe. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
2.Manicure, pedicure i wizaż, Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, Język niemiecki, Doradztwo zawodowe. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
3. Pracownik ogólnobudowlany, elementy kafelkarstwa, wykończenie wnętrz, Język niemiecki, Doradztwo zawodowe. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Rozpoczęcie szkoleń planuje się na miesiąc lipiec 2014 r.

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej