Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Punkt Wsparcia Dziennego

Punkt Wsparcia Dziennego

Punkt Wsparcia Dziennego


Punkt Wsparcia Dziennego
PUNKT WSPARCIA DZIENNEGO W MYŚLIBORZU ORAZ FILIA W BARLINKU
utworzony w ramach Projektu pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023


Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Zapraszamy dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Powiatu Myśliborskiego na zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku - w roku szkolnym w godz. 15³º – 18³º , w okresie ferii i wakacji w godzinach od 11ºº – 14ºº.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Rodzinie w Myśliborzu pod numerem telefonu: 95 747 23 03.
Projekt ,,Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej