Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka.docx

Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej rodzinnym domu dziecka z tytułu jego niepełnosprawności.docx

Wniosek o przyznanie rodzinie zastępczej zawodowej dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 09.06.2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.docx

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.docx

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.docx

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej.docx

Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.docx

Wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka.docx

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego /zmiany lokalu.docx

Dokumentacja dla kandydatów do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej / Rodzinnego Domu Dziecka

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej