Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Gminno-powiatowe dożynki 2022

W podziękowaniu za tegoroczne plony i zbiory. Gminno-powiatowe dożynki 2022

Święto Plonów to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy, to najważniejsze w roku święto rolników, które jest uwieńczeniem ich trudu.Gminno – powiatowe dożynki odbyły się w dniu 10.09.2022 r. w Golenicach. Są symbolicznym podziękowaniem za zbiory i prośbą o urodzaj w przyszłych latach oraz wspaniałą okazją do wspólnego spotkania rolników z całego Powiatu Myśliborskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się barwnym korowodem. Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony, a wszyscy mogli liczyć na piękną dla oka rywalizację na najpiękniejsze wieńce dożynkowe i występy zespołów ludowych. Nie zabrakło również okazji do skosztowania regionalnych specjałów. W obchodach uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. W wydarzeniu brali również udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, którzy w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, promowali rodzicielstwo zastępcze.                                                                                                                                                                                                                                   Anna Norsesowicz PCPR w Myśliborzu

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej