Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Mogę Wszystko

„MOGĘ WSZYSTKO” - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI      I MŁODZIEŻY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt „Mogę wszystko”, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie m. in. poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej/dotkniętej przemocą w rodzinie i obecnie przebywającej w pieczy zastępczej. Realizacja projektu będzie trwała do 30 listopada 2016 r. Dzieci i młodzież uczestniczącą w projekcie wyłonił zespół, w skład, którego weszli przedstawiciele instytucji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Myśliborskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, kuratorów sądowych, Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Barlinka, Dębna i Myśliborza

Projekt realizowany jest w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Jego realizacja możliwa jest dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz współfinansowaniu wkładu własnego wspólnie z Powiatem Myśliborskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przez Gminy, z których pochodzą uczestnicy projektu tj. Gminę Barlinek, Gminę Dębno i Gminę Myślibórz.

Całkowita wartość projektu - 43.307,00 złotych, w tym środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej – 27.000,00 złotych oraz wkład własny, na który składają się środki z Powiatu Myśliborskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Gminy Barlinek, Gminy Dębno oraz Gminy Myślibórz w łącznej wysokości 16.307,00 złotych.

Naszym uczestnikom zaoferowano:

  1. TERAPIĘ PODCZAS KOLONII LETNICH

W okresie 0d 25.07.2016 r. do 03.08.2016 r. 40 uczestników projektu ,,Mogę wszystko”, przebywało na koloniach z programem profilaktycznym w miejscowości Rzucewo, nad Zatoką Gdańską. Kolonie miały na celu naukę umiejętności kształtowania systemu wartości opartego na ogólnie przyjętych zasadach współżycia społecznego, rozwiązywania problemów i konfliktów osobistych i interpersonalnych. Kolonie były także, a może przede wszystkim okazja do nawiązywania nowych przyjaźni, świetnej zabawy i wspaniałej atmosfery.

Wypoczynek umożliwił również chwile wytchnienia i spojrzenie z dystansem na problemy swoich podopiecznych przez rodziców zastępczych, którzy, na co dzień zmierzają się z ogromnym bagażem doświadczeń swoich podopiecznych.

   II. WYJAZD DO KINA I CENTRUM ZABAW:

W dniu 26 sierpnia 2016 r. nastąpiła realizacja drugiego etapu projektu – wyjazd uczestników do Gorzowa Wielkopolskiego.

Starsi uczestnicy wraz z opiekunami obejrzeli film w kinie, młodsi zaś, pod opieką opiekunów, spędzili czas w rodzinnym centrum rozrywki yaba daba doo.

Następnie udaliśmy się na ,,łono natury” do mini zoo, gdzie dzieci i młodzież czekało moc atrakcji. Oglądaliśmy owce wrzosówki i kozy, osiołki i kucyki. Dzieci zachwycały się ich widokiem. Duże wrażenie robiły lamy, przedstawicielki południowoamerykańskiej egzotyki.

Na wielbicieli nieco bardziej skrzydlatych zwierząt czekały strusie, pawie oraz aż siedemdziesiąt sześć ras kur ozdobnych. Pobyt w mini zoo okazał niezapomnianym przeżyciem zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników.

    III. PIKNIK RODZINNY:

Za nami piknik rodzinny. Na plaży miejskiej w Myśliborzu, w sobotę 10.09.2016 r. spotkali się uczestnicy projektu „Mogę wszystko” i ich rodziny. Miał to być czas spędzony w gronie rodzinnym, na wspólnych zabawach i rozgrywkach, przy wspólnym pieczeniu kiełbasek. Część sportowa była podzielona na dwie części zespołową – czyli turniej piłki plażowej o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu oraz indywidualną - w czasie której dzieci i młodzież, podzielona na 3 grupy wiekowe walczyła w konkurencjach sportowych o puchary burmistrzów gmin z których pochodzą uczestnicy projektu. Dzieci urodzone w latach 2000 - 2002 walczyły o Puchar Burmistrza Barlinka, urodzone w latach 2003 - 2005 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, a urodzone w latach 2006-2010 – o Puchar Burmistrza Dębna. Dodatkowo uczestnicy mogli wziąć udział w konkursie tańca nowoczesnego o Puchar Starosty Myśliborskiego oraz w konkursie plastycznym, w którym nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało Nadleśnictwo Myślibórz. Nadleśnictwo było także organizatorem quizów i konkursów przyrodniczych przez cały czas trwania pikniku. Nie zabrakło też i innych atrakcji. Uczestnicy Projektu wraz z opiekunami odbyli rejs po Jeziorze Myśliborskim statkiem wycieczkowym INGA. Spotkanie zakończyło się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz uroczystym wręczeniem przez Burmistrzów, Starostę Myśliborskiego oraz Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślibórz pucharów oraz nagród.

Pogoda i dobre humory towarzyszyły nam przez cały czas.

   IV. SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE

W dniach 08 października 2016 r. i 18 listopada 2016 r. uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach terapeutycznych. Poprowadzili je psycholog i pedagog. W czasie warsztatów dzieci i młodzież poprzez zabawy i gry psychologiczne uczyły się jak radzić sobie z emocjami, wyrażać swoje potrzeby bez agresji, zamieniać zachowania agresywne na konstruktywne społecznie.

 

 

V. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Ostatnią częścią naszego projektu było jego uroczyste podsumowanie, które odbyło się 19 listopada 2016 r. w Myśliborskim Ośrodku Kultury. Zaproszeni na nie zostali uczestnicy naszego projektu oraz ich rodziny, laureaci konkursu plastycznego, członkowie Zespołu ds. tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Myśliborskim, władze Powiatu oraz samorządów gminnych oraz osoby i instytucje wspierające projekt. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Myśliborzu  przy  ogromnym  wsparciu  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Kultury   w Myśliborzu przygotowali moc atrakcji. Przedstawiono również prezentację podsumowującą realizację całego projektu. Po niej wręczone zostały nagrody zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie plastycznym „Najważniejsze: szacunek”, który skierowany był do szkół na terenie Powiatu Myśliborskiego. Po części oficjalnej goście obejrzeli pouczającą bajkę terapeutyczną, pięknie opowiadającą o poszukiwaniu  tego,  co  w  życiu  najważniejsze,  w  której  zagrała  m.in.  młodzież z Gimnazjum Publicznego w Myśliborzu, dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, pracownicy Myśliborskiego Ośrodka Kultury. Ostatnią częścią spotkania były gry i zabawy przy muzyce, prowadzone przez Dobrą i Złą Wróżkę. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w rywalizacji, za co zostały nagrodzone.

 

,,NAJWAZNIEJSZE – SZACUNEK”

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w Projekcie!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          w Myśliborzu

 

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej