Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

OGÓLNODOSTĘPNE PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

OGÓLNODOSTĘPNE PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, uprzejmie informuje Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa  pedagogicznego mającego na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich.

W miesiącu grudniu pedagog przyjmuje Mieszkańców Powiatu w dniu 06.12.2017 r. w godzinach od 15ºº do 19ºº.

Spotkania odbywają się w Myśliborzu w Punkcie Wsparcia Dziennego przy ul. Za Bramką 8 (parter Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu).

                                                                        Anna Norsesowicz                                                                                                              PCPR w Myśliborzu

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej