Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Schematom STOP

„Schematom STOP!

Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jest liderem nowego projektu, którego celem jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wprowadzenie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Ponadto praca z rodzinami wyłonionymi w pilotażu ma na celu wypracowanie i realizację „Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej”.

W ramach realizowanego pilotażu na terenie powiatu myśliborskiego powstaną dwa zespoły z Gminy Barlinek, Gminy Myślibórz i Gminy Dębno: Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) oraz Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI).

Zadaniem PZKW będzie m.in. przygotowanie szczegółowych zasad współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej i instytucji rynku pracy w ramach testowania modeli oraz opracowania tzw. Lokalnego Programu Interdyscyplinarnego Współpracy (wspólnego lokalnego katalogu działań) integrującego pracowników instytucji obu obszarów we wspólnych działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem.

MGI natomiast będą odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie rodzinnych programów dla 10 wybranych wielodzietnych rodzin objętych pilotażem tj.:

 -4 rodziny z Gminy Myślibórz

- 3 rodziny z Gminy Barlinek

- 3 rodziny z Gminy Dębno

W ramach projektu będą realizowane 4 moduły skierowane do rodziny w terminie do 31-12-2014r.:

1. Moduł prozatrudnieniowy

2. Moduł społeczny i integracyjny

3. Moduł rodzinny

4. Moduł sport i kultura

Program skierowany jest do rodzin:

1. wielodzietnych: 3 i więcej dzieci. W składzie rodziny mogą być dzieci w wieku do 26 roku życia pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki;

2. bezrobotnych (przynajmniej jeden z rodziców) będących w wieku aktywności zawodowej w tym długotrwale bezrobotnych;

3. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;

4. kryteria dodatkowe: niskie kompetencje rodzicielskie, uzależnienia, struktura rodziny, niepełnosprawność.                                                                                                                                                     Dyrektor                                                                                                             Beata Kołodziejek

             

                 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie                                        w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                                   To już pół roku

         Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowany przez PCPR w Myśliborzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, jest już na półmetku.

        W ramach naszej półrocznej pracy, zorganizowaliśmy już niektóre z zamierzony kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe uczestników projektu. Zorganizowany został również warsztat pn.: „Święta mają moc – Dzień ojca. Dzień dziecka” w Ośrodku wypoczynkowym w „Janowie”, dzięki któremu rodziny mogły wspólnie spędzić czas, podnieść swoje kompetencje wychowawcze oraz zacieśnić więzi rodzinne. Podczas warsztatu, przeprowadzone zostały rodzinne konkursy z nagrodami, grillowanie a także rejs statkiem po jeziorze Barlineckim.        

        Projekt „Schematom STOP!” dostarcza wiele możliwości. W dalszym etapie jego realizacji przewidujemy zorganizowanie kolejnych kursów zawodowych mających na celu pomoc ludziom bezrobotnym w znalezieniu pracy i uwolnienie się od systemu pomocy społecznej. Pragniemy również zorganizować dla uczestników tygodniowy wyjazd rodzinny do jednej z nadmorskich miejscowości oraz dwu tygodniową kolonię dla dzieci. Przez udział w warsztatach chcemy aby rodziny pozyskały wiedze jak żyć, jak spokojnie rozmawiać, jak wychowywać i efektywnie spędzać czas razem.

        Chcemy otworzyć również „Centrum dla Rodzin” gdzie rodziny, nie tylko objęte wsparcie, będą mogły skorzystać z porady prawnej, psychologicznej czy zawodowej. Beneficjenci będą mogli skorzystać z Internetu w poszukiwaniu pracy, przyjść z prośbą o pomoc w napisaniu CV czy po prostu porozmawiać o swoich problemach.

 

                                                      Wakacje

           Sezon wakacyjny w projekcie zaczęliśmy spotkaniem integracyjnym dnia 5 lipca 2014 r., pn.: Warsztaty „Święta mają moc – Dzień ojca, dzień dziecka”. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym „Janowo” w Barlinku. Spotkanie to miało na celu, pokazanie rodzinom uczestniczącym w pilotażu, jak ważna jest więź rodziców z dziećmi, jak ogromną rolę pełni w życiu każdego człowieka rodzina oraz jak cenne są dobre relacje w niej panujące. Dzieci zobaczyły jak rodzina może kształtować ich osobowość i charakter. W czasie warsztatów rodziny przyrządzały posiłki, bawiły się i uczestniczyły w konkursach spędzając przy tym wspólnie czas.  Jedną z zabaw było przedstawienie w formie rysunku wizerunku swojej rodziny. Rodzice razem z dziećmi uczestniczyli również w pokazie mody, gdzie dzieci przygotowywały i ubierały rodziców w stroje z bibuły. Główną atrakcją warsztatu był rodzinny rejs statkiem po Jeziorze Barlineckim. 

W sezonie wakacyjnym w dalszym ciągu prowadzone były kursy i szkolenia. Dnia 5 sierpnia 2014 r., 21 dzieci z powiatu myśliborskiego z rodzin zrekrutowanych do projektu wzięło udział w kolonii stacjonarnej w Pogorzelicy. Dzieci pojechały na 8 dniowy turnus z mnóstwem atrakcji i zabaw. W ramach tej kolonii również dnia 13 września zostanie zorganizowany jednodniowy wyjazdy do Poczdamu do Biosfery gdzie dzieci skorzystają z warsztatów: „zielona klasa” oraz zwiedzą miasto. 

        Dla rodzin projektu „Schematom STOP!” zostanie również zorganizowany tygodniowy wyjazd nad morze do OW „Rzemieślnik” w Międzywodziu. Wyjazd podzielony został na dwie tury z czego pierwsza jedzie 18 sierpnia do 23 sierpnia 2014 r., a druga od 25 sierpnia do 30 sierpnia 2014 r. 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej