Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

LETNIE KOLONIE TERAPEUTYCZNE

LETNIE KOLONIE TERAPEUTYCZNE

Za nami letnie kolonie terapeutyczne w Kołobrzegu. Odbyły się w dniach 14.08 – 23.08.2017r. dla 40 dzieci i młodzieży z Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza” numer SL2014:RPZP.07.06.00-32- K025/16 finansowanego ze  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach wypoczynku organizowane były zajęcia socjoterapeutyczne i wyjazdy edukacyjno- krajoznawcze. Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane były do dzieci i młodzieży zagrożonych  nieprzystosowaniem społecznym.

Głównymi celami programowymi prowadzonych zajęć podczas letniego wypoczynku dla małoletnich było m.in.: przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, konfliktom z rówieśnikami, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym: piciu alkoholu, paleniu papierosów i sięganiu po środki odurzające, kształtowanie zdrowego stylu życia, nieradzenie sobie z emocjami.             Cele szczegółowe to:

  1. Przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielności i aktywnego udziału w życiu społeczeństwa.
  2. Informowanie uczestników kolonii o konsekwencjach; picia alkoholu, zażywaniu środków uzależniających oraz zachowań agresywnych i stosowania przemocy, wskazywanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposoby radzenia sobie z nimi, wzmacnianie postawy,, Nie biorę”.
  3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży  bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
  4. Kształtowanie postaw asertywnych.
  5. Poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie umiejętności  pokonywania barier komunikacyjnych.
  6. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
  7. Pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych  bez spożywania alkoholu i innych substancji uzależniających.

Zadania z realizacji przeprowadzonych zajęć dla uczestników kolonii socjoterapeutycznej odbyły się w formie wykładów, dyskusji, pogadanek, zabaw oraz zajęć warsztatowych. Zajęcia przeprowadzone były z terapeutą, wychowawcami i pielęgniarką. Dzieci brały udział w kolonijnym konkursie czystości, zabawach integracyjnych, wycieczce do Kołobrzegu i zwiedzaniem zabytków, zajęciach socjoterapeutycznych pn. „Praca nad budowaniem poczucia własnej wartości – ocena swojej siły i wartości”, „Agresja i przemoc – czym jest agresja werbalna”, „Zasady dobrej komunikacji – umiejętności społeczne”,„Jak radzić sobie ze stresem”,„Sztuka odmawiania i decydowania”, „Edukacja z zakresu problemów alkoholowych”. Wpływ używek na zdrowie (palenie, picie alkoholu, narkotyki), „Praca nad budowaniem poczucia własnej wartości – ocena swojej siły i wartości”, „Umiejętności relaksacji”, wieczorkach integracyjnych, grillu, wspólnych wyjściach i zabawach na plaży,     w spartakiadzie kolonijnej, dyskotece, „Neptualiach”, wycieczce do Ustronia Morskiego,  turnieju tenisa, wycieczce do Koszalina i innych atrakcjach. Uczestnicy kolonii wykonywali postawione im zadania sumiennie i z dużym zaangażowaniem. Prace indywidualne małoletnich były oceniane i nagradzane.

LETNIE KOLONIE TERAPEUTYCZNE - GALERIA ZDJĘĆ [PDF]

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej