Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Konsultacje społeczne Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie myśliborskim na lata 2022-2026

Konsultacje społeczne Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie myśliborskim na lata 2022-2026

W trybie § 23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, iż w terminie od 21 listopada 2022 roku do 05 grudnia 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie myśliborskim na lata 2022-2026.

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, www.pcprmysliborz.pl, w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń Starostwa), oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń).

Uwagi do konsultowanego projektu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji do dnia 05 grudnia 2022 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@pcprmysliborz.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Myśliborzu w budynku przy ulicy Północnej 15, pokój nr 306.

Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Myślibórz, dnia 10 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach.pdf

Formularz konsultacji.pdf

STRATEGIA ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM NA LATA 2022-2026.pdf

Załącznik do Strategii "Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Myśliborskim.pdf

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej