Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Dane kontaktowe:
Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@pcprmysliborz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
ul. Północna 15
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 23 03 wew. 509

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej