Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PROMOCJA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Boże Narodzenie w rodzinnej pieczy zastępczej 

Bożonarodzeniowe spotkanie zorganizowane zostało w ramach promocji rodzinnej pieczy zastępczej, z myślą o dzieciach i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy, ich opiekunach oraz potencjalnych kandydatach na rodziny zastępcze, ludzi którzy chcieliby oddać dzieciom swój czas i serce.

Przybyli goście udali się do auli by obejrzeć Jasełka i występ taneczny przygotowany przez uczestników Punktu Wsparcia Dziennego oraz wolontariuszy Zespołu Szkół  im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. W czasie Jasełek goście mogli razem z występującymi  kolędować korzystając z otrzymanych śpiewników.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Starosta Myśliborski - Danuta Patkowska oraz Przewodniczący Rady Powiatu - Ferdynand Łukasik. Otrzymali oni drobne upominki przygotowane przez dzieci z Punktu Wsparcia Dziennego.

Po występach dzieci otrzymały prezenty od prawdziwego Mikołaja. Niektóre z dzieci nie odstępowały Mikołaja na krok, miały do niego mnóstwo ciekawych pytań, a on z wielką cierpliwością im odpowiadał.

Po części artystycznej i upominkowej wszyscy zasiedli przy wspólnym wigilijnym stole gdzie można było zjeść coś słodkiego i nacieszyć się swoją obecnością oraz wspólnym kolędowaniem.

Promujemy rodzicielstwo zastępcze, ponieważ jesteśmy przekonani, że rodzinna piecza zastępcza otacza dziecko miłością i daje mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas! Tworząc rodzinę zastępczą stajesz się darem dla innych.

Może to właśnie Ty jesteś osobą, która da radość i zapewni uroki dzieciństwa dzieciom tego pozbawionym? Tylko tyle i aż tyle!

Wszystkich, którym nie jest obojętny los dzieci potrzebujących opieki zastępczej, pragnących darować im możliwość wzrastania w miłości, poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, tel. kont.: 95 747 23 03.

                                                                        Anna Norsesowicz                                                                                                          Zastępca Dyrektora

Boże Narodzenie w rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, serdecznie zaprasza Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym na spotkanie pt. ,,Boże Narodzenie w rodzinnej pieczy zastępczej”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 16ºº na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Noblistów Polskich przy ulicy Za Bramką 8 w Myśliborzu.

Spotkanie świąteczne organizowane jest, w ramach promocji rodzinnej pieczy zastępczej, z myślą o potencjalnych kandydatach na rodziny zastępcze, ludzi którzy chcieliby oddać dzieciom swój czas i serce.

Promujemy rodzicielstwo zastępcze, ponieważ jesteśmy przekonani, że rodzinna piecza zastępcza otacza dziecko miłością i daje mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas! Tworząc rodzinę zastępczą stajesz się darem dla innych.

Może to właśnie Ty jesteś osobą, która da radość i zapewni uroki dzieciństwa dzieciom tego pozbawionym? Tylko tyle i aż tyle!

Wszystkich, którym nie jest obojętny los dzieci potrzebujących opieki zastępczej, pragnących darować im możliwość wzrastania w miłości, poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia zapraszamy również do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, tel. kont.: 95 747 23 03.

                                                        Anna Norsesowicz Zastępca Dyrektora

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZJyWHWYDhE

Piknik rodzinny promujący rodzinną piecze zastępczą SZANSA NA SUKCES (kliknij w link powyżej)

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  

                                                                                        Janusz Korczak

 

Celem kampanii jest pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych - osób, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce.

Co to jest rodzicielstwo zastępcze?

Rodzicielstwo zastępcze to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem, które z różnych względów nie ma możliwości wychowywać się w rodzinie naturalnej (biologicznej).

Jakie są formy rodzinnej pieczy zastępczej?

1. Rodzina zastępcza:

 • Spokrewniona,
 • Niezawodowa,
 • Zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2. Rodzinny dom dziecka

Kto może sprawować rodzinną pieczę zastępczą?

Rodzinę zastępcza lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki: 

 1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza poz oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 6. Przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 8. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 9. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Czy to już wszystko?

Nie. Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej są obowiązani ukończyć odpowiednie szkolenie. Nic się nie martw! Zgłoś się do nas, złóż dokumenty, a my zadbamy o wszystko!

Będąc rodzicem zastępczym pamiętaj: 

 1. Dziecko, które przyjmujesz zostało zranione i często odrzucone!
 2. Nie skupiaj się na problemach, lecz na rozwiązaniach – korzystaj z pomocy specjalistów!
 3. Pamiętaj o swojej rodzinie – dbaj i kochaj wszystkich tak samo!
 4. Nie konkuruj z rodzicami dziecka – pomagaj mu w ich akceptacji!
 5. Mów o problemach głośno – pomożemy Ci je rozwiązać!
 6. Jeśli nie wiesz co robić pytaj – zawsze pomożemy!

Oferujemy:

 1. Szkolenia,
 2. Wsparcie finansowe,
 3. Pomoc specjalistów,
 4. Pomoc pełnoletnim wychowankom,
 5. Grupy wsparcia.

Może to właśnie Ty jesteś osobą, która da radość i zapewni uroki dzieciństwa dzieciom tego pozbawionym? Tylko tyle i aż tyle!

Wszystkich, którym nie jest obojętny los dzieci potrzebujących opieki zastępczej, pragnących darować im możliwość wzrastania w miłości, poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15, Tel. kont.: 95 747 23 03.

                                                                                Anna Norsesowicz
                                                                               PCPR w Myśliborzu

Projekt pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’ finansowany finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej