Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębnie

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Celem warsztatu jest:

  • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi działalność rehabilitacyjną w systemie opieki dziennej od 7:00 do 15:00 dla trzydziestu osób z terenu Miasta i Gminy Dębno, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzecznictwa o Niepełnosprawności.

Działalność placówki oparta jest głównie o terapię zajęciową czyli oddziaływanie terapeutyczne za pomocą zajęcia i pracy dostosowane do możliwości i zainteresowań każdego z uczestników. 

Zajęcia odbywają w grupach pięcioosobowych w pracowniach:

  • stolarskiej
  • plastycznej
  • komputerowo - muzycznej
  • wikliniarskiej
  • kulinarnej

Dobór pracowni uzależniony jest od rodzaju  niepełnosprawności i zainteresowań uczestników. Zajęcia prowadzone w warsztacie zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika niezbędnych do możliwie samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Warsztat Terapii Zajęciowej
Chojeńska 6a
74-400 Dębno
Tel.: 95 760 91 80 lub: 95 760 91 82

e-mail: wtz.debno@wp.pl
strona www: debnowtz.pl

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej