Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030

W trybie § 23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, iż w terminie od 29 marca 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030.

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, www.pcprmysliborz.pl, w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń Starostwa) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy  ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń).

Uwagi do konsultowanego projektu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2024 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@pcprmysliborz.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać bezpośrednio w budynku przy ulicy Spokojnej 13 (parter). Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Kajetan Kuszko – Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Myślibórz, dnia 22 marca 2024 r.

Ogłoszenie o konsultacjach.pdf

Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030.pdf

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Myśliborskim na lata 2024-2030.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Protokół z konsultacji.pdf

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej