Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Konsulatacje społeczne Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

W trybie § 23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, iż w terminie od 24 lipca 2023 roku do    07 sierpnia 2023 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027.

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, www.pcprmysliborz.pl, w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń Starostwa) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy         ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń).

Uwagi do konsultowanego Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 07 sierpnia 2023 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@pcprmysliborz.pl. Dodatkowo uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w budynku przy ulicy Północnej 15, pokój nr 306.

Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Magdalena Zynda – Lis - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Myślibórz, dnia 12 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach.pdf

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027pdf

Formularz konsultacji.pdf

Protokół z konsultacji.pdf

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej