Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ZIMOWE KOLONIE TERAPEUTYCZNE

ZIMOWE KOLONIE TERAPEUTYCZNE

Za nami pierwsze zimowisko terapeutyczne w Węgorzewie. W dniach od 20 lutego 2017 r. do 26 lutego 2017 r. 40 dzieci przebywających w pieczy zastępczej i z rodzin objętych wsparciem w ramach projektu z terenu Powiatu Myśliborskiego wyjechało do Węgorzewa.

Podczas wyjazdu prowadzone były zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe (socjoterapia) przez wykwalifikowanego psychologa, w szczególności dotyczące: integracji i budowania dobrego klimatu, rozładowania napięcia psychoruchowego, zasad funkcjonowania w grupie rówieśniczej, zasad w relacjach z dorosłymi, współpracy bez agresji, odreagowywania napięć i trudnych emocji, poczucia własnej wartości w oparciu o indywidualne ćwiczenia i informacje zwrotne od grupy, odkrywania siebie oraz swoich mocnych stron, wartości w życiu młodego człowieka, rozwiązywania konfliktów i problemów, co stanowi bodziec do lepszego porozumiewania się.

Podczas zimowiska stosowano metodę pracy praktycznego działania, pogadanki, rozmowy, zajęcia sportowe, gry sprawnościowe, zwiady i gry terenowe, zarówno w grupach wiekowych jak i wspólnie w jednej grupie. Dzieci zwiedziły Muzeum Kolejnictwa w Węgorzewie, Muzeum Kultury Ludowej, uczestniczyły w całodniowej wycieczce do Kwatery Adolfa Hitlera w Gierłoży, do Kościoła i Klasztoru w Świętej Lipce oraz Twierdzy Boyen w Giżycku.

Dzieci rozwijały samodzielność podczas codziennych czynności samoobsługowych, porządkowych i higienicznych (konkurs czystości i porządku), właściwe gospodarowanie swoimi pieniędzmi. Koloniści uczyli się także opieki nad innymi: młodszymi i niepełnosprawnymi dziećmi. Uczestnicy zimowiska brali udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Większość twórczości indywidualnej małoletnich była oceniana i nagradzana.

ZIMOWE KOLONIE TERAPEUTYCZNE - GALERIA ZDJĘĆ [PDF]

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej