Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

https://pcprbytow.pl/pliki/bytow-pcpr/obrazy/logo%20-%20na%20stronk%C4%99(1).jpg                         

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, iż przystąpiło do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16  roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
   i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu myśliborskiego do składania od 20 marca do 21 kwietnia 2023 r.  Karty zgłoszenia  do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz karty zakresu czynności asystenta do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 95 747 23 03, wew. 509.

Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Karta zakresu czynności asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej