Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, iż przystąpiło do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16.  roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
    1. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu myśliborskiego do składania w dniach od 5 marca do 19 marca 2024 r.  Karty zgłoszenia  wraz z kompletem wymaganych dokumentów do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”  do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 95 747 23 03, 502 364 638.

Poniżej dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMU AOOzN 2024.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - karta zgłoszenia do Programu

Załącznik nr 2 do Regulaminu - wskazanie asystenta

Załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie

Zalącznik nr 4 do Regulaminu - karta zakresu czynności

Załącznik nr 5 do Regulaminu - RODO

Załącznik nr 6 do Regulaminu - akceptacja osoby asystenta

Załącznik nr 7 do Regulaminu - karta realizacji usług

Załącznik nr 8 do Regulaminu - ewidencja przebiegu pojazdu

Załącznik nr 9 do Regulaminu - ewidencja biletów

Załącznik nr 10 do Regulaminu - oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej