Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2024

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2024

W trybie § 23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, iż w terminie od 4 lutego 2021 roku do 19 lutego 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie      oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021 - 2024.

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, www.pcprmysliborz.pl, w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń Starostwa), oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń).

Uwagi do konsultowanego projektu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i/lub na formularzu ankiety do dnia 19 lutego 2021 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: m.hryniewiecka-rubinowska@pcprmysliborz.pl.

Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Magdalena Hryniewiecka - Rubinowska – Pedagog

 

Myślibórz, dnia 28 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2021-2024 - projekt


Formularz propozycji składanych zmian do projektu


Formularz ankiety

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej