Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ZAJĘCIA W PUNKCIE WSPARCIA DZIENNEGO

Zajęcia w Punkcie Wsparcia Dziennego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, uprzejmie informuje, iż w związku z okresem wakacyjnym – do końca sierpnia zajęcia w Punkcie Wsparcia Dziennego, odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

Punkt Wsparcia Dziennego zapewnia uczestnikom m. in. opiekę w czasie wolnym od zajęć, rozwijanie umiejętności i uzdolnień, profilaktykę wychowawczą, organizację zajęć, gier i zabaw rozwojowych, zajęcia w następujących kołach zainteresowań:

  1. Plastyczne - w poniedziałki w godzinach od 10ºº do 12ºº
  2. Muzyczne – w poniedziałki i piątki od 13ºº do 14ºº,
  3. Informatyczne - we wtorki i środy od 13ºº do 14ºº,
  4. Taneczne – w czwartki od 10ºº do 12ºº.

Udzielane jest również Uczestnikom Punktu wsparcie specjalistyczne, tj. m.in:

  1. Socjoterapeutyczne,
  2. Pedagogiczne,
  3. Logopedyczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Kierownika Punku Wsparcia Dziennego lub wychowawcy przy ul. Za Bramką 8 (parter Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu) lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, telefonicznie: 95 747 2303.

Serdecznie zapraszamy!

                                                                              Anna Norsesowicz
                                                                             PCPR w Myśliborzu

 

Zajęcia w Punkcie Wsparcia Dziennego - GALERIA ZDJĘĆ [PDF]

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej