Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Magdalena Zynda-Lis - Dyrektor
e-mail: m.zynda-lis@pcprmysliborz.pl
pokój nr 306A 

Anna Norsesowicz - Zastępca Dyrektora
e-mail: a.norsesowicz@pcprmysliborz.pl
pokój nr 305

Marzena Kwapinska - Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
e.mail: m.kwapinska@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 503
pokój 306 B

Sylwia Kluczyńska – Sekretarka
e-mai: sekretariat@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 500
Pokój 306

Dział ds. Pomocy Społecznej i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Alicja Małowiecka - Inspektor ds. PFRON
e-mail: a.malowiecka@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 509
pokój 307 A

Magdalena Koneczek - Inspektor ds. PFRON
e-mail: m.koneczek@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 508
pokój 307 A

Bernadetta Kulik - Inspektor
e-mail: b.kulik@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 509
pokój 307 A

Zespól ds. wypłaty świadczeń

Anna Wróbel - Aspirant pracy socjalnej
e-mail: a.wrobel@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 506
pokój 301

Andżelika Mała - Podinspektor ds. świadczeń
e-mail: a.mala@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 506
pokój 301

Agnieszka Cieślak - Pomoc administracyjna
e-mail: a.cieslak@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 506
pokój 301

Zespól ds. usamodzielnień  oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej

Marlena Kruk - Specjalista pracy socjalnej
e-mail: m.kruk@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 507
pokój 300

Angelika Rutkowska - Specjalista pracy socjalnej
e-mail: a.rutkowska@pcprmysliborz.pl 
nr wew. tel. 507
pokój 301

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Justyna Stępniak - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: j.stepniak@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 505
pokój 302

Joanna Gembiak - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: j.gembiak@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 505
pokój 302

Kamila Klimczak – Misiaszek - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: k.klimczak-misiaszek@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 505
pokój 302

Aleksandra Bocian - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: a.bocian@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 505
pokój 302

Agnieszka Dolacińska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: a.dolacinska@pcprmysliborz.pl 
nr wew. tel. 504
pokój 303

Kinga Stępień - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: k.stepien@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 504
pokój 303

Monika Mrok - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: m.mrok@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 504
pokój 303

Natalia Szugaj - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: n.szugaj@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 504
pokój 303

Agnieszka Sankiewicz - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: a.sankiewicz@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 510
pokój 304

Maria Kozłowska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: m.kozlowska@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 510
pokój 304

Punkt Interwencji Kryzysowej

Magdalena Hryniewiecka-Rubinowska - Pedagog
e-mail: m.hryniewiecka-rubinowska@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 507
pokój 300

Regionalne Centrum Kryzysowe 

Andżelika Płatwa – Wojciechowska – Pedagog / Koordynator RCK
e-mail: a.platwa-wojciechowska@pcprmysliborz.pl
nr tel. 669 606 604
ul. Spokojna 13 (III piętro)

Karolina Zduńczyk – Pracownik socjalny
e-mail: k.zdunczyk@pcprmysliborz.pl
nr tel. 669 606 604
ul. Spokojna 13 (III piętro)

Magdalena Hryniewiecka – Rubinowska - Pedagog
e-mail: m.hryniewiecka-rubinowska@pcprmysliborz.pl
nr tel. 669 606 604
ul. Spokojna 13 (III piętro)

Kajetan Kuszko – Specjalista pracy z rodziną
e-mail: k.kuszko@pcprmysliborz.pl
nr tel. 669 606 604
ul. Spokojna 13 (III piętro)

Gabriela Solarz -Psycholog
e-mail: g.solarz@pcprmysliborz.pl
nr tel. 669 606 604
ul. Spokojna 13 (III piętro)

Justyna Karaś - Psycholog
e-mail: j.karas@pcprmysliborz.pl
nr tel. 669 606 604
ul. Spokojna 13 (III piętro)

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej