Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Magdalena Zynda-Lis - Dyrektor
e-mail: m.zynda-lis@pcprmysliborz.pl
pokój nr 306A 

Anna Norsesowicz - Zastępca Dyrektora
e-mail: a.norsesowicz@pcprmysliborz.pl
pokój nr 305

Marzena Kwapinska - Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
e.mail: m.kwapinska@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 503
pokój 306 B

Sylwia Kluczyńska – Sekretarka
e-mai: sekretariat@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 500
Pokój 306

DZIAŁ DS. POMOCY I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Magdalena Koneczek - Kierownik Działu ds. Pomocy i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością
e-mail: m.koneczek@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 508
pokój 307 A

Agnieszka Dolacińska - Inspektor ds. PFRON
e-mail: a.dolacinska@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 509
pokój 307 A   

Adriana Cymer - Pomoc administracyjna
e-mail: a.cymer@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 509
pokój 307 A                          

Magdalena Kozaczek - Pracownik socjalny
e-mail: m.kozaczek@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 508
pokój 307 A

Alicja Małowiecka - Inspektor ds. PFRON
e-mail: a.malowiecka@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 509
pokój 307 A

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Karolina Zduńczyk - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej
e-mail: k.zdunczyk@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 504
pokój 303

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Kamila Klimczak – Misiaszek - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: k.klimczak-misiaszek@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 505
pokój 302

Justyna Stępniak - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: j.stepniak@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 505
pokój 302

Joanna Gembiak - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: j.gembiak@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 505
pokój 302

Aleksandra Bocian - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: a.bocian@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 504
pokój 303

Kinga Stępień - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: k.stepien@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 504
pokój 303

Monika Wrona - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: m.wrona@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 510
pokój 303

Maria Kozłowska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: m.kozlowska@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 510
pokój 304

Sandra Karpińska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: s.karpinska@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 510
pokój 304

Paulina Biernat - Pracownik socjalny
e-mail: p.biernat@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 512
pokój 307

Agnieszka Mirończyk - Pomoc administracyjna
e-mail: a.mironczyk@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 512
pokój 307

Zespół ds. usamodzielnień oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej

Marlena Kruk - Specjalista pracy socjalnej
e-mail: m.kruk@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 507
pokój 300

Angelika Rutkowska - Specjalista pracy socjalnej
e-mail: a.rutkowska@pcprmysliborz.pl 
nr wew. tel. 507
pokój 300

ZESPÓŁ DS. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Anna Wróbel - Inspektor ds. świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej
e-mail: a.wrobel@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 506
pokój 301

Andżelika Mała - Podinspektor ds. świadczeń
e-mail: a.mala@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 506
pokój 301

Anna Kawka - Pomoc administracyjna
e-mail: a.kawka@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 506
pokój 301

Patrycja Grudzińska - Pomoc administracyjna
e-mail: p.grudzinska@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 507
pokój 300

Agnieszka Cieślak - Pomoc administracyjna
e-mail: a.cieslak@pcprmysliborz.pl
nr wew. tel. 506
pokój 301

DZIAŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Kajetan Kuszko – Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej
e-mail: k.kuszko@pcprmysliborz.pl
tel. 95 718 60 41 lub 669 606 604
ul. Spokojna 13 (parter)

Regionalne Centrum Kryzysowe

Gabriela Solarz -Psycholog
e-mail: g.solarz@pcprmysliborz.pl
el. 95 718 60 41 lub 669 606 604
ul. Spokojna 13 (parter)

Justyna Karaś - Psycholog
e-mail: j.karas@pcprmysliborz.pl
tel. 95 718 60 41 lub 669 606 604
ul. Spokojna 13 (parter)

Andrzej Kowalski - Specjalista pracy z rodziną
e-mail: a.kowalski@pcprmysliborz.pl
tel. 95 718 60 41 lub 669 606 604
ul. Spokojna 13 (parter)

Punkt Interwencji Kryzysowej

Katarzyna Bartosik-Bussa - Pracownik socjalny
el. 95 718 60 41 lub 669 606 604
ul. Spokojna 13 (parter)

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej