Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Dom pomocy społecznej w Myśliborzu jest domem stacjonarnym, pobytu stałego lub okresowego, zapewniającym całodobową opiekę 170 osobom przewlekle somatycznie chorym obojga płci. Dom położony jest na obrzeżu miasta nad Jeziorem Królewskim,  posiada kompleks wypoczynkowy i rekreacyjny.

Usytuowanie obiektu stwarza mieszkańcom możliwość bliskiego kontaktu z naturą oraz daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Budynek oraz otoczenie bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windę osobową i instalację przywoławczą w pokojach.

Do dyspozycji mieszkańców są jedno, dwu i trzyosobowe pokoje, część z aneksem łazienkowym,  sala dziennego pobytu, kawiarnia, kaplica, kompleks rehabilitacyjny, stołówka, palarnia, 3 kuchenki na potrzeby mieszkańców, kiosk spożywczo - przemysłowy.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z rożnych form zajęć terapeutycznych: terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia ruchem, ludoterapia, silwoterapia, ergoterapia, biblioterapia.

Dom Pomocy Społecznej 
dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych
w Myśliborzu

74-300 Myślibórz,
ul. Celna 23

Tel. 95 747 30-31,
Fax 95 747 22 74

e-mail: dps@powiatmysliborski.pl
strona www: dpsmysliborz.bip.gov.pl

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej