Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Koniec roku szkolnego zakończył trudny czas nauki. Z pomocą przyszli Wolontariusze z Zespołu Szkół  im. Noblistów Polskich w Myśliborzu oraz z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku. Dlatego w tym miejscu chcemy serdecznie podziękować Wolontariuszom, którzy dzielnie i z ogromnym zaangażowaniem działali na rzecz dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej. Kochani, cudowni , wspaniali, wyrozumiali, cierpliwi i otwarci - tacy właśnie jesteście Wy, Wolontariusze. Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Każdego dnia. A dziś kłaniamy Wam się szczególnie nisko i życzymy, byście czerpali jak najwięcej radości z pomagania drugiemu człowiekowi. Życzymy Wam udanych wakacji, odpoczynku oraz dużo, dużo zdrowia. Dziękujemy również Dyrekcji Szkół oraz opiekunom Wolontariatu za wsparcie i zaangażowanie.

Jeśli nie jesteś jeszcze Wolontariuszem, a chcesz dołączyć do tego grona i wspierać dzieci z rodzin zastępczych, to skontaktuj się z nami: 95 747 23 03 wewn. 502, email: a.norsesowicz@pcprmysliborz.pl lub po prostu przyjdź do nas: ul. Północna 15, pokój nr 305, 74-300 Myslibórz.

Dzieci, młodzież, opiekunowie zastępczy oraz Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Galeria zdjęć

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej