Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PIKNIK RODZINNY "SZANSA NA SUKCES"

PIKNIK RODZINNY

,,Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie jest obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka." 

                                                                                           Janusz Korczak

W poniedziałek 24 lipca 2017 r. odbył się Piknik rodzinny pod hasłem ,,Szansa na sukces” zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’.

Piknik skierowany był przede wszystkim do potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych. Każdy mógł dowiedzieć się, jakie wymagania należy spełnić, aby sprawować rodzinną pieczę zastępczą.

Cały proces na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo trudny i skomplikowany. Jest szereg ustawowych wymagań, które muszą być spełnione przez kandydatów. Jednak my wiemy, że wszystko jest do przejścia. Zainteresowane osoby zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z nami (95 747 2303). Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości. 

I Ty możesz stworzyć szczęśliwy dom dla gromadki maluchów. Jeśli obawiasz się, że nie dasz sobie rady to dobrze – oznacza to, że jesteś odpowiedzialny. Właśnie takich osób potrzebujemy!

Akcja miała na celu wzbudzenie pozytywnego myślenia na temat rodzicielstwa zastępczego - rodzinnej pieczy zastępczej, jej promocję w środowisku lokalnym, jak również integrację rodzin sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Był to też czas,  który można było aktywnie spędzić oraz chwila wytchnienia przy kawie, pączku i pogawędce. Roześmiane oczy dzieci dały wszystkim ogromny zastrzyk energii, a zadowolenie i podziękowania opiekunów zachętę do organizowania kolejnych spotkań.

Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie brali udział w konkursach i zabawach. Największą popularnością cieszyły się zabawy i konkursy muzyczne, ,,wyścig kangurów” oraz zabawa w ,,mumię”. Można było również wziąć udział m.in. w  konkursie rysowania kredą, wyścigu kelnerów i brygad murarskich oraz zabawie tanecznej – pociągiem przez kraje.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Dyrektora OSiR w Myśliborzu - Krystiana Pańczuka – za życzliwość i udostępnienie terenu przystani ,,Szkuner”. Dziękujemy także Leszkowi Jagusiakowi – Prezesowi MKS ,,Szkuner” – również za udostępnienie terenu klubu, Pani Anecie Dudek oraz Tadeuszowi Krzyżewskiemu za ufundowanie nagród, Pani Małgosi Nakonowskiej z Intermarche w Myśliborzu za pomoc w organizacji poczęstunku, Lidzi Bejuk z TVB24, Ewie Krzyżewskiej, Eli Kozłowskiej, Madzi Hryniewieckiej – Rubinowskiej, Krzysztofowi Szuszkiewicz – naszym cudownym wychowawcom i instruktorom, jak również naszym rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wszystkim innym życzliwym osobom, bez których nie byłaby możliwa realizacja tego przedsięwzięcia.

PIKNIK - GALERIA ZDJĘĆ [PDF]

                                                                            Anna Norsesowicz
                                                                             PCPR w Myśliborzu

 

PIKNIK RODZINNY ,,SZANSA NA SUKCES”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, serdecznie zaprasza Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym na piknik ,,Szansa na sukces”.

Spotkanie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu przy ul. 11 Listopada 2 (,,SZKUNER”) w dniu 24.07.2017 r.  Zaczynamy od godz. 10ºº!

Celem spotkania jest pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych - osób, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce.

Może to właśnie Ty jesteś osobą, która da radość i zapewni uroki dzieciństwa dzieciom tego pozbawionym? Tylko tyle i aż tyle!

Wszystkich, którym nie jest obojętny los dzieci potrzebujących opieki zastępczej, pragnących darować im możliwość wzrastania w miłości, poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia zapraszamy również do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Myśliborzu, ul. Północna 15, Tel. kont.: 95 747 23 03.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej