Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

INFORMACJA- ZMIANA SIEDZIBY DZIAŁU DS. POMOCY I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W związku ze zmianą siedziby Działu ds. Pomocy i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z ul. Północnej 15 na ul. Spokojną 13 w Myśliborzu, pragniemy przybliżyć Państwu nową lokalizację oraz zapewnić, że siedziba zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i umożliwia osobiste korzystanie z kontaktu oraz doradztwa pracowników Działu.

Budynek przy ul. Spokojnej 13 w trakcie remontu został zaopatrzony w nowy podjazd dla wózków, na poziomie 0 znajduje się hol z miejscem umożliwiającym obsługę interesantów. Bezpośrednie wejście do Działu jest oznaczone, a jeśli istnieje taka potrzeba można pracownika przywołać dzwonkiem zainstalowanym przy wejściu. Na poziomie 0 posiadamy również oznaczone pomieszczenie do obsługi osób z dysfunkcją narządu ruchu, dostępne są również dwie toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Zatem wnioski o dofinansowanie i wsparcie klientów Działu  mogą być realizowane osobiście na miejscu przy wsparciu kadry, korespondencyjnie lub przez system internetowy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego, na wszelkie pytania udzieli odpowiedzi profesjonalnie przygotowana kadra:

Pod numerem telefonu 95 308 83 08 obsługujemy:
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON:
- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na zlecenie (np. aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, pieluchomajtki itp. )
- sprzęt rehabilitacyjny
- sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
 
Pod numerem telefonu 95 308 83 09 obsługujemy:
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON:
- turnusy rehabilitacyjne
- likwidacja barier:
* w komunikowaniu się
* technicznych
* architektonicznych
- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (instytucje)
* dofinansowanie ze środków PFRON dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie
* Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
* wydawanie decyzji o umieszczeniu do Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu
 
Pod numerem telefonu 95 308 83 10 obsługujemy:
PROGRAMY:
- program „Aktywny Samorząd”
- program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”: Mieszkanie dla absolwenta i Dostępne mieszkanie
- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
- Opieka wytchnieniowa
* Wydawanie decyzji oraz przekazywanie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy typu D Barlinku

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej