Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dostrzegając potrzeby osób uwikłanych w przemoc domową wychodzi z inicjatywą w formie grupy wsparcia skierowanej do osób doznających przemocy domowej celem wsparcia ich w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.
Osoby biorące udział w grupie wsparcia będą miały możliwość wymienienia własnych doświadczeń, a także ich odreagowania i otrzymania emocjonalnego wsparcia.
Ważnym punktem w działaniach grupy będzie:
• motywowanie do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem będzie przerwanie występowania przemocy domowej,
• w razie potrzeby pomoc psychologiczna, okazanie wsparcia w wyjściu z izolacji i pomoc w przywróceniu umiejętności kierowania swoim życiem i samodecydowania o sobie,
• informowanie o różnych formach świadczonej pomocy w tym interwencji Policji w sytuacji konieczności powstrzymania przemocy ze strony sprawcy,
• wsparcia w postaci porady prawnej uzyskanej na spotkaniu z radcą prawnym,
• podjęcie działań pozwalających na branie odpowiedzialności za siebie i uwalnianie od przekonania o odpowiedzialności za partnera.
Spotkania mają charakter terapeutyczny lub edukacyjny, co uzależnione jest od oczekiwań uczestników.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zachęca do kontaktu telefonicznego pod numerem 95 7186041.
Dzwoniąc pod wskazany numer można uzyskać szczegółowe informacje.
Informacji udziela Pani/ Pan Andrzej Kowalski.
Spotkania grup wsparcia odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00 do 16:00 w następujących terminach: 06.05.2024 r, 03.06.2024 r, 01.07.2024 r, 05.08.2024 r, 02.09.2024 r, 07.10.2024 r, 04.11.2024 r, 02.12.2024 r.
Miejsce spotkań: Dział Interwencji Kryzysowej PCPR Myślibórz (Regionalne Centrum Kryzysowe), ul. Spokojna 13, 74 – 300 Myślibórz.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej