Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zakończony nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuję, że dnia 19.03.2024 r. zakończył się nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Kolejny etap polegał będzie na przeprowadzeniu rozeznania w środowisku odnośnie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.

Następnie komisja powołana do rozpatrywania dokumentów zgłoszeniowych do Programu „Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wyłoni osoby z niepełnosprawnością, którym zostanie przyznany asystent. O wynikach naboru Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu poinformuje pisemnie.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej