Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WOLONTARIAT

Dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu oraz Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ,,Morro” w Barlinku, podjęto współpracę z uczniami w/w szkół w zakresie wolontariatu dla podopiecznych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Na początek zorganizowano spotkania przedstawicieli PCPR z uczniami w szkołach, których celem było przekazanie misji rodzicielstwa zastępczego i jego organizacji w Powiecie Myśliborskim. Tak Więc rozpoczęto rekrutację Wolontariuszy. Kolejnym krokiem, po pozyskaniu chętnych, będzie dobór kandydatów na Wolontariuszy do naszych wychowanków i strona formalna, tj. pozyskanie dokumentacji i podpisanie stosownego porozumienia/umowy określającego zasady współpracy.

Każda osoba, która chciałaby ofiarować dzieciom czas i zainteresowanie, znajdzie taki dom, który czeka właśnie na nią. Maluchy z radością poznają ciocię, która wymyśla nowe gry, opowie nieznane bajkowe historie i zawsze ma czas na zabawę. Uczniom przyda się powtórka materiału, a indywidualne podejście i dokładne objaśnienie niezrozumiałych zagadnień z pewnością przełoży się na poszerzenie wiedzy i pomoże zwalczyć trudności w szkole. Potrzebne są również osoby, które pozwolą młodzieży rozwinąć zainteresowania, a może odnaleźć zupełnie nowe hobby. Czasem wystarczy sama obecność, możliwość szczerej rozmowy, podzielenia się troskami i radościami.

Jeśli czujesz, że możesz podarować drugiej osobie to, co najcenniejsze i jednocześnie jesteś zdecydowany na regularny kontakt z dziećmi, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu (Tel. kont. 95 747 23 03_

Osoby chętne do współpracy będą miały możliwość uzyskania:

  • cennego doświadczenia,
  • satysfakcji z pomocy innym,
  • wzrostu umiejętności społecznych,
  • nabycia nowych umiejętności.

                                                                                  Anna Norsesowicz -                                                                                PCPR w Myśliborzu

                                                                                

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej