Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej ‘PROMOCJONE.COM” w Barlinku

Dnia 5 maja br.  przedstawiciele Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu, Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Regionalnego Centrum Kryzysowego i stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością - Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek" oraz Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Myśliborza, uczestniczyli  w wizycie studyjnej w siedzibie spółdzielni socjalnej PROMOCJONE.COM, przy ul. Szpitalnej 2 w Barlinku. Podczas wizyty prezentowane były podstawowe informacje o specyfice działania spółdzielni socjalnych i praktycznych aspektach ich funkcjonowania.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej