Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wieści z Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu

Dnia 14 kwietnia br. Regionalne Centrum Kryzysowe w Myśliborzu pozyskało dwa samochody służbowe marki Hyundai i30 Wagon...

Wieści z Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu

Jesteśmy już mobilni!

Dnia 14 kwietnia br.  Regionalne Centrum Kryzysowe w Myśliborzu pozyskało dwa samochody służbowe marki Hyundai i30 Wagon. Samochody zakupione zostały z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr RPZP.07.06.00-32-P002/20 RPPO WZ 2014-2020, Działanie 7.6).

Zakup ten ułatwia funkcjonowanie dwóch Zespołów Mobilnych Regionalnego Centrum Kryzysowego, dzięki czemu realizowana jest praca interwencyjna na wezwanie, w miejscu zdarzenia oraz wizyty u osób lub rodzin wymagających wsparcia w środowisku.

Odbiór samochodów przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu- Panią Magdalenę Zyndę-Lis – nastąpił w obecności Pana Andrzeja Potyry - Starosty Powiatu Myśliborskiego oraz Pani Wicestarosty Alicji Prill. Swoją obecnością zaszczycili nas również- Pan Mariusz Norsesowicz - Członek Zarządu Powiatu, Pani Ewelina Mazurak - Januchowska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, za co serdecznie dziękujemy.

Nabyte samochody dają możliwość skuteczniejszego dotarcia pracowników Regionalnego Centrum Kryzysowego do osób znajdujących się w kryzysie oraz podjęcia interwencji w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe oraz inne katastrofy w ruchu lądowym. Niesiemy również wszechstronną pomoc specjalistyczną osobom znajdującym się w kryzysie lub cierpiącym na zespół stresu pourazowego    (Posttraumatic stress disorder PTSD). Nowe możliwości dojazdu dadzą okazję do wsparcia osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność czy problemy zdrowotne nie są w stanie zgłosić się po wsparcie udzielane w formie ambulatoryjnej.

Regionalne Centrum Kryzysowe jest czynne stacjonarnie przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu  w godzinach od 8.00 do 20.00 w dniach od poniedziałku do piątku. Kontakt telefoniczny nr. 669-606-604 w godzinach od 8.00 do 20.00.

                                   Koordynator RCK   Andżelika Płatwa-Wojciechowska 

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej