Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Superwizja pracy socjalnej

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu uczestniczyli w Superwizji pracy socjalnej prowadzonej w ramach projektu „Superwizja pracy socjalnej” realizowanego przez Uczelnię Korczaka – Akademię Nauk Stosowanych w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Superwizja prowadzona była przez certyfikowanego superwizora w formie grupowej i indywidualnej z udziałem uczestników praktyki superwizyjnej. Zajęcia odbywały się w okresie od 04 marca 2022 r. do 10 lutego 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości wręczenia zaświadczeń, które odbyło się w Uczelni Korczaka - Akademii Nauk Stosowanych Wydział Zamiejscowy w Szczecinie w dniu 11.02.2023 r.:

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej