Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w zakresie socjoterapii

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w miesiącu lutym 2024 roku rozszerzyliśmy katalog świadczonych usług mających na celu pomoc osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieciom oraz dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej w zakresie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w zakresie socjoterapii.

      …Socjoterapia to świadoma aktywność polegająca na operowaniu środkami psychologicznymi w celu udzielenia pomocy osobom poszukującym własnej drogi rozwoju społecznego, osobistego lub zawodowego. Socjoterapia wchodzi w zakres pomocy psychologicznej, ma postać ustrukturalizowanych spotkań, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.

Do kogo adresowana jest usługa: Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, ich opiekunowie oraz ich dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego;

Oferta bezpłatna;

Miejsce realizacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,                      ul. Północna 15, 74300 Myślibórz;

Informacje i zapisy:  tel. 95 747 23 03 wew. 502, 697 608 604, sekretariat;            email: a.norsesowicz@pcprmysliborz.pl

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej