Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Konferencja poświęcona pieczy zastęczej

W dniu 23.11.2021 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu odbyła się konferencja poświęcona pieczy zastępczej.

Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w ramach projektu ,,Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.                                                                                                           Celem konferencji była promocja i wspieranie rodzicielstwa zastępczego, podkreślenie znaczenia rodzinnej pieczy zastępczej, a zwłaszcza poszukiwanie możliwości wspierania rodzin zastępczych i rozwoju rodzicielstwa zastępczego oraz omówione zostały procedury interwencyjnego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Intencją organizatora była również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną, w tym z rodzina zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą. Spotkanie było również okazją do zapoznania się  z projektowanymi zmianami w obszarze usług społecznych na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. W konferencji uczestniczyli E. Matusewicz-Jankowska - Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu, przedstawiciele Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Myśliborzu, funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Myśliborzu oraz Komisariatów Policji w Barlinku i w Dębnie, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej w Barlinku, Boleszkowicach, Dębnie i Myśliborzu oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Wydarzenie prowadzili S. Juźwiak – prawnik i konsultant jednostek sektora finansów publicznych, I. Klimowicz- główny specjalista Biura Rozwoju Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Szczecinie oraz   J. Wójtowicz zajmujący się m.in. strategią deistytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Z pewnością tematowi rodzicielstwa zastępczego można poświęcić wiele godzin – to spotkanie, mamy nadzieję, będzie początkiem poszukiwania nowych, korzystnych dla dzieci, rozwiązań i tym samym cyklicznych spotkań, gdyż wszystkim nam zależy na tym, by dzieci umieszczane z różnych przyczyn poza rodziną biologiczną, mogły wzrastać w bezpiecznym stałym środowisku, gdzie opiekunowie z uważnością i wrażliwością będą się odnosić do ich potrzeb, akceptować i rozumieć ich ograniczenia, wspierać i otaczać codzienną troską.

                                                                                                                                                              Anna   Norsesowicz                                                                                                                                                 PCPR w Myśliborzu

Projekt ,,Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej