Magdalena Zynda-Lis

Dyrektor

Tel. 95 747 23 03

e-mail: m.zynda-lis@pcprmysliborz.pl

 

Anna Norsesowicz

Zastepca Dyrektora

Tel. 95 747 23 03

e-mail: a.norsesowicz@pcprmysliborz.pl

 

Marzena Kwapinska

Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Tel. 95 747 23 03

e.mail: m.kwapinska@pcprmysliborz.pl

 

Sylwia Kluczyńska

Pomoc administracyjna

Tel. 95 747 23 03

 

I. Dzial ds. Pomocy Spolecznej i Rehabilitacji Spolecznej Osób Niepelnosprawnych

 

Anna Baik

Starszy specjalista pracy z rodzina

Tel. 95 747 23 03

e-mail: a.baik@pcprmysliborz.pl

 

Bernadetta Kulik

Inspektor

Tel. 95 747 23 03

e-mail: b.kulik@pcprmysliborz.pl

 

Alicja Małowiecka

Podinspektor ds. PFRON

Tel. 95 747 23 03

e-mail: a.malowiecka@pcprmysliborz.p

 

II. Zespól ds. wyplaty swiadczen

 

Joanna Tumielewicz

Starszy inspektor ds. odplatnosci w rodzinnej pieczy zastepczej

Tel. 95 747 23 03

e-mail: j.tumielewicz@pcprmysliborz.pl

 

 Anna Wróbel

Aspirant pracy socjalnej

Tel. 95 747 23 03

e-mail: a.wrobel@pcprmysliborz.pl

 

Agnieszka Olejniczak

Pomoc administracyjna

Tel. 95 747 23 03

e-mail: a.olejniczak@pcprmysliborz.pl

 

III. Zespól ds. usamodzielnien  oraz instytucjonalnej pieczy zastepczej

 

Marlena Kruk

Specjalista pracy socjalnej

Tel. 95 747 23 03

e-mail: m.kruk@pcprmysliborz.pl

 

Angelika Rutkowska

Specjalista pracy socjalnej

Tel. 95 747 23 03

e-mail: a.rutkowska@pcprmysliborz.pl

 

 

IV Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

 

Maria Kozłowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastepczej

Tel. 95 749 77 81

e-mail: m.kozlowska@pcprmysliborz.pl

 

Natalia Szugaj

Koordynator rodzinnej pieczy zastepczej

Tel. 95 749 77 81

e-mail: n.szugaj@pcprmysliborz.pl

 

Marta Grzelak

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 95 749 77 81

e-mail: m.grzelak@pcprmysliborz.pl

 

Justyna Stępniak

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 95 749 77 81

e-mail: j.stepniak@pcprmysliborz.pl

 

Joanna Gembiak

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 95 749 77 81

e-mail: j.gembiak@pcprmysliborz.pl

 

Olga Momot

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 95 749 77 81

e-mail: o.momot@pcprmysliborz.pl

 

Kamila Klimczak - Misiaszek

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 95 747 23 03

e-mail: k.klimczak-misiaszek@pcprmysliborz.pl

 

Agnieszka Sankiewicz

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 95 749 77 81

e-mail: a.sankiewicz@pcprmysliborz.pl

 

Agnieszka Dolacińska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 95 749 77 81

e-mail: a.dolacinska@pcprmysliborz.pl

 

Aleksandra Bocian

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Tel. 95 749 77 81

e-mail: a.bocian@pcprmysliborz.pl

 

 

V. Punkt Interwencji Kryzysowej

Magdalena Hryniewiecka-Rubinowska

Pedagog

Tel. 95 747 23 03

e-mail: m.hryniewiecka-rubinowska@pcprmysliborz.pl

 

Tel. 669 606 604

e-mail: pik@pcprmysliborz.pl