Zamówienie Publiczne - zapytanie ofertowe

Opublikowany 2020/07/161) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie [PDF]

2) Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie [PDF]Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany 2017/10/09

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRAWDZANIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Opublikowany 2017/10/02

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRAWDZANIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany 2017/05/16

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Pełna treść zawiadomienia [PDF]DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRAWDZANIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH ZWIĄZANCYH Z LIKWIDACJĄ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Opublikowany 2017/03/31

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRAWDZANIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH ZWIĄZANCYH Z LIKWIDACJĄ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Pełna treść zapytania ofertowego [PDF]

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na prowadzenie usług nadzoru budowlanego

Opublikowany 2013/05/07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zawiadamia, że w wyniku konkursu ofert na prowadzenie usług nadzoru budowlanego wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez: 

Pana Andrzeja Jasińskiego,

ul. Boh. Warszawy 63/5

74-300 Myślibórz

 

Cena ofertowa brutto: 5,00 zł za jedną pozycję sprawdzonego kosztorysu.

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę z najniższą ceną.

                                                                                                      

Dyrektor PCPR

Zofia Krejczy

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Wynik naboru na specjalistów do prowadzenia "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie"

Opublikowany 2013/05/07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na specjalistę do prowadzenia ”Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” zostanie zatrudniona Pani Małgorzata Modrzejewska.

 

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Modrzejewska spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędne doświadczenie zawodowe.

 

 

Myślibórz, 07.05.2013

                                                                                                                    

                                                                                                         Dyrektor PCPR

                                                                                                           Zofia Krejczy

 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z siedzibą: Myślibórz ul.Północna 15 ogłasza nabór specjalistów do prowadzenia „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU OGŁASZA KONKURS OFERT NA PROWADZENIE USŁUG NADZORU BUDOWLANEGO

Opublikowany 2013/04/15

1. Zakres wykonywanych zadań:

 

  1. Sprawdzenie kosztorysów inwestorskich pod względem prawidłowego sporządzenia wg zasad kosztorysowania (KRN) i zastosowanie średnich cen rynkowych, lub wydawnictwa SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego miesiąc,  w którym przedłożono kosztorys do sprawdzenia, przed wykonawczy i po wykonawczy.

 

2. Wymagania niezbędne:

 

            Uprawnienia budowlane.

 

3. Wymagane dokumenty:

 

            1) Kopia uprawnień budowlanych.

            2) Kopia zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

            3) Formularz oferty stanowiący załącznik do ogłoszenia.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, w terminie do dnia 26 kwietnia 2013r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem USŁUGI  NADZORU BUDOWLANEGO.

Tel. kontaktowy : 95-747-23-03

e-mail: sekretariat@pcprmysliborz.pl

 

 

Umowa zostanie podpisana z oferentem spełniającym wymagane warunki.

 

 

 

Dyrektor PCPR                                                                                                                                                    

Zofia Krejczy   

 

Formularz oferty


Przeczytaj pozostałą część wpisu »