Podstawa prawna
Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.)


Sprawę załatwia:

Anna Baik
pokój nr 7

tel: 95/ 747 23 03 wew. 17

 

Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Załącznik do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE