Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą  uzyskać pomoc  w ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

- kompleksowa pomoc psychologiczna,

- interwencja w nagłych zdarzeniach,

- prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,

-.prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej,

-.udzielanie schronienia dla osób doznających przemocy (hostel),
- pomoc prawna,

.

 

Z usług Punktu Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie, doświadczające przemocy w rodzinie: Punkt Interwencji Kryzysowej posiada również tzw. „miejsca interwencyjne” dla osób w szczególnie trudnej sytuacji, wymagającej krótkoterminowego schronienia (szczególnie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie). Zadaniem hostelu jest udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (przemoc domowa, zdarzenia losowe, kryzysy normatywne, alkoholizm). Hostel dysponuje 5 miejscami noclegowymi, osoby w nim przebywające mają zapewnione schronienie, wyżywienie oraz doraźną opiekę koordynatora PIK. W sytuacjach, kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia możliwość udzielenia schronienia do 3 miesięcy. Decyzję o skierowaniu do hostelu  wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Mieszkańcy hostelu mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej.

Zgodnie z obowiązującymi standardami funkcjonują procedury postępowania interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.  W efekcie tych działań funkcjonuje całodobowy telefon interwencyjny   ( 697 415 749 ) z którego mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Myśliborskiego.

 

 

Funkcjonowanie telefonu "Niebieska Linia"

Dyżury Telefoniczne 
(psychologowie, pedagodzy, konsultanci ds. przemocy)

tel. 801 12-00-02

(- z telefonu stacjonarnego - równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.)
(- z telefonu komórkowego - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą)

poniedziałek - sobota, godz. 8-22
niedziela i święta, godz. 8-16
Telefoniczne Dyżury Prawne 

tel. 22 666-28-50 (pełnopłatny dla osoby dzwoniącej)
poniedziałek, godz. 17.00-21.00
wtorek, godz. 17.00-21.00
tel. 801 12-00-02 (płatny pierwszy impuls)
środa, godz. 18.00 – 22.00
e-maile 

do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” należy kierować na adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

Zadzwoń! Zaufaj! 

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

  • Każdy z naszych konsultantów posiada wyższe wykształcenie specjalistyczne - psychologiczne lub pokrewne oraz przeszedł cykl szkoleń z zakresu telefonicznej pomocy psychologicznej.
  • Jesteśmy po to, by każdemu zaoferować możliwości kontaktu, który będzie wsparciem w trudnych chwilach. Nie pytamy o wyznanie czy orientację seksualną. Nasi konsultanci nie oceniają, nie wartościują postaw czy zachowań - wspólnie z Klientem zastanawiają się co dla niego jest najlepsze w danej sytuacji.
  • Połączenie z naszym numerem jest całkowicie bezpłatne niezależnie od tego z jakiej sieci dzwoni Klient, można do nas dzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych.

 

Adresy Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych

 

Katarzyna Kiełbasa

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Strzelecka  29

74-320  Barlinek

 

 

Ewa Boroń

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. 1- go Maja 19

74-300 Myślibórz

 

Krystyna Stankiewicz

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Droga Zielona 1

74-400 Dębno

 

Justyna Adamiak

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

 

Ewa Jamorska

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

ul. Świerczewskiego 24

74-407  Boleszkowice.