Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Znowu razem :)

W dniu 23 czerwca 2021 r. na plaży miejskiej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębnie odbyła się impreza integracyjna z okazji Jubileuszu 450-lecia Dębna z Biesiadą.

Organizatorem był Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Radość Dzieciom z Dębna. Organizatorzy zapewnili zebranym gościom liczne atrakcje kulturalne oraz poczęstunek.  Wsparcie w postaci dofinansowania do kosztów uroczystości, zapewniło Stowarzyszenie In Corde Dębno. Wśród artystów, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne były między innymi:

- dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej Specjalnej Towarzystwa Salezjańskiego                            w Dębnie,

- dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie,

- dzieci z Przedszkola nr 2 w Dębnie,

- dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Żwirka i Muchomorka” w Myśliborzu,

- uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie,

- pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie.

- pensjonariusze Dziennego Domu SENIOR + w Dębnie,

- członkowie Klubu Seniora w Dębnie.

Patronat nad uroczystością sprawował Burmistrz Gminy Dębno, w jego imieniu na uroczystość przybyła Zastępca Burmistrza Joanna Stąsiek-Janicka. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu tj. Dyrektor Magdalena Zynda – Lis oraz inspektor ds. PFRON Magdalena Koneczek.

Tego dnia od godz.10.00 na terenie plaży miejskiej w Dębnie czekało na gości wiele atrakcji. Dzięki pięknej pogodzie, a przede wszystkim olbrzymiemu zaangażowaniu organizatorów oraz wszystkich ludzi o dobrych sercach impreza bardzo się udała, a organizatorzy zapraszają za rok.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej