Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zatrudnimy opiekunów osób z niepełnosprawnościami

   

Zatrudni opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przystąpiło do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego w związku z powyższym zatrudni opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz (pok. 306) w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 15°°.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej