Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zachodniopomorska Karta Rodziny / Zachodniopomorska Karta Seniora

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie realizuje Wojewódzki Program Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2027 pn. „Region Przyjazny Rodzinie”.

W ramach Programu funkcjonują: Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Zachodniopomorska Karta Seniora, których posiadaczami są mieszkańcy gmin województwa zachodniopomorskiego. Karty upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów Programu. Wnioski o wydanie kart mieszkańcy składają na terenie gminy, w której zamieszkują. Wszelkie informacje oraz wykaz miejsc oferujących zniżki dla posiadaczy kart dostępne są na stronie www.rodzina.wzp.pl

Karty wydawane są bezpłatnie.

                                                                                                                 ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY:

- dla rodzin z min. 2 dzieci

- wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny

- termin ważności karty: bezterminowo dla rodziców, dla dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki maksymalnie do 26 roku życia.

 

ZACHODNIOPOMORSKA KARTA SENIORA:

- dla osób 60+

- wydana bezpłatnie

- termin ważności katy: bezterminowo

 

Dodatkowe informacje:                                                                                                 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                                                                                                ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, tel. 91 42 53 609                          www.rops.wzp.pl, www.rodzina.wzp.pl

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej