Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wieści z Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu

W związku z rozpoczęciem działalności Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu przy ulicy Spokojnej 13, dnia 03.03.2021 r. wizytę złożyła Wicestarosta Powiatu Myśliborskiego Pani Alicja Prill wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Panią Magdaleną Zynda – Lis. W trakcie odwiedzin odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono plany dotyczące realizacji projektu pt. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem Regionalnego Centrum Kryzysowego jest wsparcie z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym. 

Koordynator projektu Pani Andżelika Płatwa - Wojciechowska przedstawiła specjalistów zatrudnionych w Regionalnym Centrum Kryzysowym między innymi psychologów, socjoterapeutę, pedagoga, specjalistę pracy z rodziną, pracownika socjalnego, prawnika. Rozmawiano o kierunkach rozwoju Powiatu, dotyczących sfery społecznej m.in. osób niepełnosprawnych, znajdujących się w kryzysie: rodzinnym, emocjonalnym, ekonomicznym i zawodowym. Pracownicy zwrócili uwagę na potrzebę wsparcia osób dotkniętych skutkami COVID-19.

Obecnie w ramach RCK powstaje Klub Samopomocy dla osób potrzebujących wsparcia w tych trudnych, pandemicznych czasach. Na miejscu będzie można skorzystać z terapii zajęciowej jako skutecznej formy rehabilitacji dedykowanej szczególnie osobom samotnym, starszym oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej.

Informacji udzielają pracownicy RCK pod numerem telefonu 669-606-604 w godzinach 8.00 – 20.00. Zachęcamy do kontaktu.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej