Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Co roku 15 czerwca obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ PRAW OSÓB STARSZYCH. Celem tego święta jest

Co roku 15 czerwca obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ PRAW OSÓB STARSZYCH. Celem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na wzmocnienie więzi z osobami w podeszłym wieku, ich codzienne problemy, a także propagowanie szerokiego wachlarza form pomocy i wsparcia jakie można im zaoferować.
 
Często spotykamy się ze stereotypem, iż osoby starsze z uwagi na swoje problemy zdrowotne jak i adaptacyjne w nowoczesnym, szeroko zaawansowanym technologicznie świecie, są odsuwane na drugi plan.
 
Nic bardziej mylnego. Starsi często swoim doświadczeniem i zdobytymi umiejętnościami zaskakują otoczenie.
 
Wspierają, pomagają, kochają.
 
Odpłacajmy im tym samym , zrozumieniem, cierpliwością oraz akceptacją.
 
Wspierajmy ich w codziennym życiu bez względu na jakiekolwiek przeszkody!!!
 
 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej