Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Aktywizacja środowiska lokalnego w zakresie tworzenia usług dla osób z niepełnosprawnościami

W dniu 10 marca 2022 roku odbyło się pierwsze, na terenie powiatu myśliborskiego, spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu wraz z przedstawicielami Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dla jednostek samorządowych i pozostałych podmiotów świadczących usługi dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie było poświęcone lokalnemu systemowi wsparcia osób z niepełnosprawnością, w którym uczestniczyli przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie,
 • Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu,
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie,
 • Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Bratek z Barlinka,
 • Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu,
 • Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie,
 • Stowarzyszenia „Radość Dzieciom” w Dębnie,
 • Stowarzyszenia Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń".

Serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

                                                                           Dyrektor                                                                                                                                     Magdalena Zynda-Lis

                                     

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej