Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rekrutacja uzupełniająca ciągła uczestników Punktu Wsparcia Dziennego Funkcjonującego

Rekrutacja uzupełniająca ciągła uczestników Punktu Wsparcia Dziennego Funkcjonującego w ramach projektu pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu na rok szkolny 2020-2021.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej