Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program "Opieka wytchnieniowa"

„Opieka wytchnieniowa"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, iż przystąpiło do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

Poprzez udzielanie wsparcia w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. W 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu planuje objąć wsparciem  30 osób z terenu powiatu myśliborskiego. 

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu myśliborskiego do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 oraz kart pomiaru niezależności funkcjonalnej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu do 30 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 95 747 23 03, wew. 509.

Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa"

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej

 

UWAGA:  Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Poniżej znajduje się link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zawierający szczegółowe informacje o programie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

 

 
 

 

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej