Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program "Opieka wytchnieniowa"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, iż przystąpiło do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub fizjoterapeutycznego).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

Poprzez udzielanie wsparcia w zakresie usług psychologicznych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz nauki rehabilitacji w warunkach domowych. W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu planuje objąć wsparciem 20 osób z terenu powiatu myśliborskiego. 

Rodzaj oferowanego wsparcia w ramach programu:

  1. poradnictwo psychologicznego
  2. poradnictwo fizjoterapeutyczne.  

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu myśliborskiego do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem 
tel. 95 747 23 03, wew. 509.

Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa"

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej