Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

"Opieka wytchnieniowa"- dodatkowy nabór

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, iż uruchomiło dodatkowy nabór

https://pcprbytow.pl/pliki/bytow-pcpr/obrazy/logo%20-%20na%20stronk%C4%99(1).jpg     

                                                                                                                                                                                 "Opieka wytchnieniowa"- dodatkowy nabór

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, iż uruchomiło dodatkowy nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

Rodzaj oferowanego wsparcia w ramach programu:

  1. poradnictwo psychologiczne,
  2. poradnictwo fizjoterapeutyczne.  

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu myśliborskiego do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  do dnia 17 września 2021 r.                                                                                                                                                                                                                           

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej