Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Nabór do programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Opieka wytchnieniowa"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, iż przystąpiło do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, którego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym – poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu będzie realizowało program dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, w formie pobytu dziennego w specjalnie przygotowanym do tego celu „Mieszkaniu wytchnieniowym” przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Wobec powyższego zapraszamy zainteresowanych mieszkańców powiatu myśliborskiego do składania w dniach od 27 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r.  Karty zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów do Programu „Opieka wytchnieniowa” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 95 308 83 08, 95 308 83 10.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Regulamin realizacji programu - Opieka Wytchnieniowa.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta zgłoszenia do Programu.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Klauzula informacyjna RODO.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia.pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem realizacji programu OW.pdf

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Ocena formalna.pdf

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej.pdf

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Karta realizacji usługi.pdf

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej