Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2022-2026

W trybie § 23 załącznika do Uchwały Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, iż w terminie od 31 maja 2022 roku do 14 czerwca 2022 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie myśliborskim na lata 2022-2026.

Z przedmiotową dokumentacją będzie można zapoznać się na stronach internetowych: www.powiatmysliborski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, www.pcprmysliborz.pl, w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń Starostwa), oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 (tablica ogłoszeń).

Uwagi do konsultowanego projektu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji do dnia 14 czerwca 2022 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@pcprmysliborz.pl.

Osobą przyjmującą Państwa sugestie jest Magdalena Zynda-Lis – Dyrektor

 

Myślibórz, dnia 24 maja 2022 r.

Ogłoszenie.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Strategia rozwiazywania problemów społecznych w Powiecie Myśliborskim na lat 2022-2026.pdf

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI.pdf

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej