Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Konferencja „CIDON - Centra Informacyjno - Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością”

W dniach 16-17 października 2023 roku przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu uczestniczyli w konferencji dotyczącej programu „CIDON- Centra Informacyjno - Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością”, wspierającego osoby niepełnosprawne w powrocie do aktywności społecznej i zawodowej. W ramach tego zagadnienia przedstawiona została rola pomocy rehamanagera oraz Ośrodka Wsparcia i Testów, którego przedstawiciele zaprezentowali sprzęty i technologie asystujące będące w posiadaniu ośrodka.

Centrum powstało w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

W CIDON dowiesz się:

  1. jakie programy realizują organizacje pozarządowe,
  2. jak starać się o orzeczenie,
  3. jakie są formy wsparcia finansowego i rzeczowego,
  4. jak złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON,
  5. jakie przysługują Ci ulgi i uprawnienia,
  6. jakie instytucje działają na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W ramach CIDON można skorzystać z różnych opcji wsparcia:

PORADY I WSPARCIE REHAMANAGERA:

Rehamanager pomaga osobie z niepełnosprawnością poradzić sobie z nową sytuacją, w obliczu choroby lub wypadku. Poza wsparciem w zakresie organizacji rehabilitacji leczniczej, wiedza rehamanagera pozwala na kompleksowe wsparcie w oparciu o obowiązujące świadczenia i zakres pomocy różnych instytucji.

OŚRODKI WSPARCIA I TESTÓW 

w których można uzyskać specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wyposażeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością.

WYPOŻYCZALNIA TECHONOLOGII WSPOMAGAJĄCYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

z której skorzystać może każda osoba posiadająca ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej.

Więcej informacji można uzyskać: CIDON w Oddziale Zachodniopomorskim PFRON   kontakt: 91 350 97 24, 91 350 97 14, 504 852 274                                                                                    https://cidon.pfron.org.pl/

Galeria zdjęć

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej